bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Saha Yönetim ve İşletme Sertifikası Hk.
17 Ağustos 2017

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 11.08.2017 tarihli ve 0433/12585 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği "Maden Atıkları Yönetmeliği"nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu tarih itibariyle maden atıklarının bertarafı ile ilgili iş ve işlemlerin söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği hatırlatılmaktadır.

Bu kapsamda aynı ilgi yazıda, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda söz konusu Bakanlık tarafından düzenlenen "Düzenli Depolama Tesisi Saha Yönetimi ve İşletme Eğitimi"ne maden işletmelerinde görev yapan personelin katılma zorunluluğunun bulunmadığı ifade edilmektedir. Maden atıklarının bertaraf edildiği tesisler ile ilgili eğitimlerin yine söz konusu Bakanlık tarafından "Maden Atıkları Yönetmeliği" kapsamında ayrıca düzenleneceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası