Yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti

22 Kasım 2022

Odamızın yeni dönem yönetimi ile ilk meclis toplantısı Konferans Salonumuzda Meclis Başkanımız Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında gerçekleşti. Yoklama ve açılışın ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan meclis toplantısı gün ve saatinin belirlenmesi maddesi görüşüldü. Toplantı günlerinin her ayın dördüncü salı günü, saat 16.00’da olmasına oy birliği ile karar verildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan toplantı çağrı davetlerinin elektronik ortamda yapılması maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan huzur hakkının alınıp alınmaması maddesi görüşülerek oy birliği ile alınmaması yönünde belirlendi.

KOMİSYONLAR KURULDU

Bir diğer gündem maddesinde yer alan Hesapları İnceleme Komisyonunun seçilmesi maddesine geçildi. Komisyon için Yönetim Kurulunun önerisi olan Nazan Çoban, Mesut Görgün ve Umut Çelebi,  oy birliği ile komisyona kabul edildi. Akreditasyon İzleme Komitesi için aday gösterilen İlker Öztürk, oy birliği ile komiteye kabul edildi. Satın Alma Komisyonu için önerilen Kenan Aşer, Murat Narçın ve Turgay Kaya oy birliği ile komisyona seçildi. Gayrimenkul Rayiç Belirleme Komisyonu: Göksel Bozdağ, Mecit Çoğal ve Abdullah Sezgin olarak oy birliği ile kabul edildi. Fuar ve Etkinlik Komisyonuna ise Sinan Sifil, İlyas Kum, Bünyamin Fırat, Nilgün Zaimoğlu, Sedat Çolak, Veli Ağ, Mustafa Aktaş oy birliği ile seçildi. Oluşturulan Eğitim Komisyonu için Ali Çolak, Özgür Sönmez, Ömer Karadeniz, Mustafa Oğün Asıl, Fikri Güzel, Saim Buyruk ve Aydın Özrek oy birliği ile kabul edildi. Ticareti Geliştirme Komisyonuna Ufuk Mangır, Süleyman Ak, Gökay Keleşoğlu, Gökhan Kavlak, Evren Kahraman, İlker Öztürk ve Hasan Çolak oy birliği ile kabul edildi.  Bilişim Komisyonu için Kenan Aşer, Ümit Süthan, Veli Ağ, Şaban Kardeş ve Ufuk Mangır oy birliği ile kabul edildi. Komisyonların belirlenmesinin ardından bir diğer gündem maddesine geçildi. Ekim 2022 gelir gider bütçe raporu ve mizanının ibra edilmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Sonrasında ise gündemin son maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümü ile meclis toplantısı son buldu.