Üyelik Avantajları

ODA ÜYELİĞİNİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

Evrak-belge işleri dışında faydalanılan hizmetler;

  • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme
  • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma
  • Odamız tarafından düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarında yer alma
  • Yurtdışı fuarlarda Odamız şemsiye stantları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma
  • Odamız fuar teşviklerinden faydalanma
  • Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını çeşitlendirme,
  • Dış Ticaret İstihbarat Merkezinden(DTİM) ücretsiz olarak faydalanma
  • Odamız yayınlarından faydalanma
  • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan haberdar olma
  • Hukuk danışmanı, iş güvenliği ve sağlığı danışmanı, mali işler danışmanı platformundan yararlanma