Üyelik Aidatları

YILLIK VE MUNZAM AİDAT ÖDENMESİ İLE İLGİLİ USUL, TARİFE VE ÖDEME ZAMANI

  • Yıllık Aidat ve Munzam Aidat Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.
  • Yıllık Aidat 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısından fazla olamaz.

Munzam Aidat matrahına esas teşkil eden tutardan anlaşılması gereken;

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı ifadesinden; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesindeki Tablo II Gelir Bildirimi Bölümü, 15 no lu satırdaki “Ticari Kazançlar” toplamının;

Tüzel Kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen “Ticari Bilanço Karı” ifadesinden de; Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, Tablo V Kazanç ve Matrah Bildirimi Bölümü 26 no lu satırdaki “Ticari Bilanço Karı” toplamının anlaşılması gerekmektedir.

Belirtilen satırdaki toplam tutar matrah kabul edilerek binde beş oranı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağ munzam aidat olarak tahsil edilecektir.

Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat o yıl için belirlenmiş brüt asgari ücretin 10 katını geçemeyecektir.

 

AİDAT ÖDEMELERİNİZ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ 

 

Ödemelerinizi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı;

Akbank – Çerkezköy Şubesi

TR53 0004 6005 6388 8000 0877 27

İş Bankası  Çerkezköy Şubesi

TR27 0006 4000 0011 5400 1983 64

İş Bankası – Saray Şubesi

TR23 0006 4000 0011 5800 5042 44

Ziraat Bankası  Girişimci Çerkezköy Şubesi

TR58 0001 0025 5259 8454 2250 01

 

IBAN  numaralarına yapabilirsiniz.