Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri

Kapasite raporu nedir :

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.


Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.


Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.


Kapasite Raporu Tanziminde Amaç: 
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.


Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı :

  • 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
  • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
  • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

  • Yatırım Teşvik Belgesi
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
  • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
  • Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
  • İhalelerde,
  • Kredi teminlerinde,
  • Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında