GES Çalıştay’ı Sorulara Işık Tuttu

27 Temmuz 2023

Güneş Enerji Santralleri (GES) Çalıştayı, Odamız öncülüğünde Rhofa Enerji, Gazioğlu Solar Enerji, 3 Ay Enerji Sistemleri ve T4 Mühendislik Enerji yetkililerinin sunumları ile gerçekleşti. Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği, enerji alanında büyük öneme sahip olan GES’ler ile ilgili sorular çalıştayımızda cevap buldu.

Odamız Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayda açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin, gerçekleştirdi. Eğitimlerin önemini vurgulayan Başkanımız Ahmet Çetin, “Odamız, siz değerli üyelerimize en güncel konular ve sektörel yenilikler ile ilgili eğitim, seminer ve çalıştaylarını sürdürüyor. Sizlere özel hazırladığımız toplantıların yanı sıra bizler de Oda olarak, yine üyelerimize fayda sağlayacak çalışmaları sürdürüyoruz. Bu kapsamda Marmara Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz işbirliği protokolü de bizlere önemli destek sağlayacaktır. Odamızın düzenlediği toplantılar, eğitimler firmalarımıza katkılarının yanısıra kişisel gelişim için de güzel birer fırsat. Sizleri burada görmek bizi mutlu ediyor. Gerçekleştireceğimiz GES çalıştayı da günümüzün önemli konularından bir tanesi, herkes için faydalı bir çalıştay olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.


ges, çalıştay, güneş enerji santralleri, çerkezköy tso

GES NEDİR?

Başkanımız Ahmet Çetin’in konuşmalarının ardından seminerin ilk konuşmacısı olan T4 Mühendislik Enerji Şube Müdürü Talip Ateş, GES ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Ateş, “Bilindiği üzere güneş enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, güneş panelleri sayesinde güneş enerji santrallerinde üretilmektedir. Güneş enerji santralleri (GES), güneş ışıklarından gelen enerji parçalarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. GES’lerde kullanılan paneller oldukça büyüktür. Mantık olarak güneş enerjisi ile çalışan hesap makineleri ile benzerdir. Fakat güneş enerji santrallerinde büyük güneş pilleri kullanılmaktadır. Güneş panellerine gelen ışıklar, paneller sayesinde enerjiye dönüştürülerek büyük güneş pillerine veya akülere depo edilmektedir.” dedi.

NEDEN GES?

Ateş sunumunun devamında, “Güneş enerjisi, güneşten temiz, yenilenebilir enerji oluşturur ve çevreye fayda sağlar. Fosil yakıtlara alternatifler yurtiçinde ve yurtdışında karbon ayak izini azaltır ve dünyadaki sera gazlarını azaltır. Güneş enerjisinin çevre üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir.” ifadelerine yer verdi.

FV GÜNEŞ PANELİ BİLEŞENLERİ

Fotovoltaik Güneş Panelleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Rhofa Enerji Yetkilisi Serdal Mert, “Güneş fotovoltaik veya "FV" panelleri, 6 ana bileşen kullanılarak yapılmaktadır ve son derece hassas bir şekilde gelişmiş üretim tesislerinde monte edilmektedir. Kristal silisyum paneller aşağıda listelenmiş olan 6 ana bileşen üzerinden incelenebilir. Bu bileşenler panelin kalite, verimlilik ve sağlamlık gibi unsurlarının belirlenmesinde yol göstericidir. FV Güneş Hücresi, Temperlenmiş Cam (3-4mm kalınlığında, Alüminyum Çerçeve, EVA film Katmanı, Polimer Arka Alt Tabaka, Bağlantı Kutusu-Diyot ve Konnektörler bu 6 ana bileşeni oluşturmaktadır.” şeklinde konuştu. Mert, sunumunun devamında konu ile ilgili teknik detayları da katılımcılarımıza aktardı.

LİSANSSIZ GES’LERDE YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

3 Ay Enerji Sistemleri Yetkilisi Mehmet Ateş, Lisanssız GES’lerde yatırım teşvik sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “240kW ve üstü Yeni bir GES (Güneş enerjisi santrali) Kurmaktır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar bu teşvik kapsamına alınmaz. Ne yazık ki bu madde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’dan kaldırılmadığı için böyle devam edecek, normalde 4. Bölge teşviklerinden yararlanmak için gerekli olan asgari tutar 1,5 milyon TL ve üstü idi, 240kW üstü bir GES (ya da RES) 2022 kurlarıyla zaten 1,5 milyon TL üzeri olacaktır. Güneş modülü (paneli) yerli, GES kurmak için kullanılan taşıyıcı konstrüksiyon yerli ve milli olmalı. İTHAL ürünlerin kullanımı bu teşvik sisteminden yararlanmak için daha da zorlaştırılmış durumda. Zira Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ‘e istinaden Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında değerlendirilmeyecek harcamalar olacaktır.” dedi.

“TÜRKİYE İLK 5 ÜLKE ARASINDA”

Gazioğlu Solar Enerji Yetkilisi Kerim Gazioğlu, GES’lerin 2012 Yılında birkaç üretici ile başlayan yerli üretim hikayesi, 2015/11 Gözetim Uygulaması, 2019 Yılında yaklaşık 20 üretici ile toplam 2GW yıllık üretim kapasitesi 150 MW yıllık üretim, 2022 Yılında 24 üretici ile 7GW yıllık üretim kapasitesi 4.5GW yıllık üretim, 2023 Yılında bugüne kadar 60+ üretici ile 20GW yıllık üretim kapasitesi, başlıklarından bahsederek, “Türkiye dünyada Fotovoltaik panel üretim kapasitesi olarak ilk 5 ülke arasında” olduğunu ifade etti.

Sunumların ardından gerçekleşen soru cevap kısmı ile çalıştay son buldu.

ctso, personel, çerkezkoytso