AB Net Sıfır Sanayi Yasası

20 Şubat 2024
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından sunulan "Net Sıfır Sanayi Yasası"na ilişkin siyasi uzlaşı sağlandığı bildirilmektedir. Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamında; - Net sıfır teknolojiler için AB üretim kapasitesinin, 2030 yılı itibariyle beklenen AB talebinin en az %40'ına ulaşması, - Net sıfır teknolojiye sahip daha fazla üretim tesisinin daha hızlı bir şekilde inşa edilmesine olanak tanınması, - Bataryalar, güneş pilleri, kara ve deniz rüzgarı, yakıt hücreleri, elektrolizörler, grid teknolojiler ve sürdürülebilir alternatif yakıtlar gibi teknolojilerin desteklenmesi, - Net sıfır ürünler için pazar erişiminin kolaylaştırılması, - AB'de net sıfır sanayilerin büyütülmesi için ihtiyaç duyulan iş gücünün becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığının bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası