İHALE DUYURULARI

Fas Elektrik ve İçme Suyu Ofisi İhalesi

Sayın Üyemiz,Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Fas, Elektrik ve İçme Suyu Ofisi (ONEE)-Su Şubesi tarafından, deniz suyunun tuzdan arındırılmasıyla Kazablanka İçme Suyu Temininin Güçlendirilme projesi kapsamında elektrik hattı yapımı için ihale açıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, ONEE tarafından açıklanan ihale duyurusunda; ihalenin tahmini bütçesinin 188.400.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 18,61 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılım için aday tarafından 1.884.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 186.116,35 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, ihale dosyalarının "Bureau des marchés (DAM) de l'Immeuble G, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani-Rabat- Maroc (Tel: +212 0537 66 73 05/06; Faks: +212 0537 66 75 13) adresinden veya www.marchespublics.gov.ma web sitesinden indirilerek temin edilebileceği, adayların "Bureau des marchés (DAM) de l'Immeuble G, Avenue Mohammed Belhassan El Ouazzani-Rabat- Maroc" adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da aynı adrese başvurularını alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği veya başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, yerel saatle 22 Haziran 2023 günü saat 10.00'da projenin gerçekleştirileceği yere ziyaret yapılabileceği, ziyaret için "5 km au Sud de la commune Sidi Rahal et en face de la station Samir" adresinden hareket edileceği bildirilerek yerel saatle 13 Temmuz 2023 günü saat 09:30'da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının açılacağı kaydedilmektedir. İhale ve ihale dosyasına ilişkin herhangi bir bilgi talebi için "Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani- CP 10220- Rabat- Faks: (+212) 0537 66 72 2" adresinde bulunan Alım Departmanı (Division Achats Projets Eau Potable de la Direction Approvisionnement et Marchés) ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğunun bildirildiği yazıda, ONEE Ofisinin alım kurallarına http://www.onep.ma (Escape entreprise-Rubrique Achats web sitesinden erişilebileceği ve ilgili dokümanların indirilebileceği ifade edilmektedir. Anılan ihaleye ilişkin duyuru metni ekte sunulmakla beraber, gerekli dokümanlara https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultat ion=718443&orgAcronyme=d4q bağlantısından ulaşılabilmektedirBilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Devamı...

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Tarafından, 60 E1 36ML Niteliğinde Yeni Rayların Temini

Sayın Üyemiz,Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 60 E1 36ML niteliğinde yeni rayların temini için ihale açıldığı, ihalenin tahmini bütçesinin 52.800.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 5,20 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için adaylar tarafından 792.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 77.914,41 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, malzemenin temin işlerinin gerçekleştirilme toplam süresinin 3 ay olduğu, adayların becerilerinin değerlendirilmesinde, aynı nitelikte, aynı ölçekte ve aynı zorluk derecesinde hizmetlerde deneyimlerinin dikkate alınacağı, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF'in "Règlement des Achats ONCF (RA-Version 0.3)" dokümanının 27, 29, ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri (www.marchespublics.gov.ma) portalı üzerinden elektronik olarak başvuru yapabileceği ya da "Cellule COD-Département Global Sourcing de la Direction Achats, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat" adresine taahhütlü posta ile başvuru gönderilebileceği ya da aynı adrese alındı belgesi karşılığında dosyanın teslim edebileceği veya başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunun teslim edebileceği, başvuru zarflarının açılışının, katılmak isteyen aday şirketlerinin temsilcilerinin huzurunda yapılacağı, yerel saat ile 12 Temmuz 2023 saat 9:00'da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohammed Triki Agdal, Rabat adresinde yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacağı bildirilmiştir. İhaleye ilişkin orijinal duyuru ekte yer almaktadır. Ayrıca ihalenin tüm dokümanlarının https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce &refConsultation=716924&orgAcronyme=o8p bağlantısından indirilebileceği ifade edilmiştir. Anılan ihale hakkındaki özet bilgiler ekte yer almaktadırBilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Devamı...

Sırbistan Demiryolu Sektörü

Sayın ÜyemizBelgrad Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Sırbistan'da demiryolu sektörünün iyileştirilmesine yönelik olarak 2015 yılından itibaren kamu teşebbüslerinin kurulması, yasal altyapının oluşturulması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu bir şekilde hizmetlerin geliştirilmesi vb. birçok faaliyetin gerçekleştirildiğine atfen Sırbistan'da toplam demiryolu ağının uzunluğunun 3.348,1 km, elektrikli hatların toplam uzunluğunun 1.273,7 km, 2021 yılında yapılan yolcu taşımacılığının 191 milyon yolcu-km'ye (yıllık bazda 6,5 artış) ulaştığına, 2021 yılında 86 km bölgesel ve lokal demiryolunun yeniden inşa edildiği ve modernize edildiğine, 2022 yılında ise demiryolu inşa faaliyetlerinin 52 km bölgesel ve 143 km ana ulaştırma koridoru olarak gerçekleştiğine vurgu yapılarak, önümüzdeki dönemde demiryolu ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için demiryolu elektrifikasyonunun arttırılması, demiryolu ağında 100 km/saat üzerinde ulaşımın/ taşımacılığın sağlanması ve demiryolu şirketlerinin yönetiminin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, 2021 yılında yapılan Batı Balkanlar Demiryolu Zirvesinde Sırbistan Başbakanı tarafından Sırbistan'da demiryolu altyapısının modernize edilmesi için 6,5 Milyar Avro yatırım yapılmasının amaçlandığı belirtilerek Avrupa Birliği tarafından da Trans-Avrupa Ulaştırma Ağının batı Balkan ülkelerinde geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında, çeşitli finansman araçları ile demiryolu altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklendiği ifade edilerek, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağının (TEN-T) Batı Balkanlar genişlemesine yönelik beş yıllık çalışma planının Nisan 2022'de yayımlandığı ve söz konusu dokümana www.transportcommunity.org/wp-content/uploads/2022/04/Five-Year-Rolling-Work-Plan-for-Development-of-IndicativeTEN-T-Extension-of-the-Comprehensive-and-Core-Network-in-Western-Balkans-1.pdf bağlantısından ulaşılabileceği kaydedilmektedir. Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde ve devamındaki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan, demiryolu hatlarının yeniden inşası ve modernizasyonu projelerinin bir bölümünün listesi gönderilerek söz konusu projelerden ilk beş sırada yer alanların Batı Balkanlar Yatırım Çerçevesi (WBIF) kapsamında gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu, söz konusu projelerin mevcut durumları ile detaylarına https://www.wbif.eu/wbifprojects bağlantısında ulaşılabileceği belirtilmektedir. Buna göre söz konusu projeler; • Belgrad-Niş demiryolu hattı (yaklaşık 350 km) • Stalac-Kraljevo-Rudnica demiryolu hattı (yaklaşık 149 km) • Sırbistan-Kuzey Makedonya demiryolu ara bağlantısı, Nis-Presevo-Kuzey Makedonya sınırı arasındaki demiryolu hattı (yaklaşık 151 km) • Ostruznica-Batajnica demiryolu hattı (yaklaşık 20 km) • Sırbistan-Hırvatistan demiryolu ara bağlantısı, Stara Pazova-Sid ve Indjija-Golubinci demiryolu hatları (yaklaşık 100 km) • Romanya'ya demiryolu bağlantısını sağlayan Pancevo-Vrsac-Romanya sınırı arasındaki demiryolu hattı (yaklaşık 150 km) ile Zrenjanin-Kikinda-Romanya sınırı arasındaki demiryolu hattı (yaklaşık 131 km) • Belgrad-Zagreb-Lübliyana demiryolu hattı ve yüksek hızlı tren hattı (yaklaşık 555 km)• Pancevo Glavna-Zrenjanin-Banatsko Milosevo-Senta-Subotica demiryolu hattı (yaklaşık 200 km) • Sombor-Vrbas demiryolu hattı (yaklaşık 52 km) • Karadağ'a demiryolu bağlantısını sağlayan Valjevo-Vrbnica-Karadağ sınırı arasındaki demiryolu hattı (yaklaşık 130 km) • Venedik-Viyana-Belgrad-Selanik hızlı tren hattı olup müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız ile demiryolu projelerine malzeme ve ekipman tedarik eden firmalarımızın gelişmeleri takip etmesinde fayda bulunduğu ifade edilmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Devamı...

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Tarafından, Vagonların Yerleştirilmesi Amaçlı Karayolu Raylı Araçların Temini İçin Açılan İhale

Sayın Üyemiz,Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından vagonların yerleştirilmesi amaçlı karayolu raylı araçların temini için ihale açıldığı, ihalenin tahmini bütçesinin 84.000.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 8,22 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için yüklenici aday tarafından 1.260.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 123.316,63 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, ihale dosyalarında değişikliklerin, "Règlement de Consultation" dokümanında belirtilen şartlara göre görüntülenebileceği, yüklenici adayların ihale portalı (www.marchespublics.gov.ma) üzerinden başvurmalarının gerektiği, evrak ortamında yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirilmiştir Yazıda devamla; ihaleye ilişkin başvuru zarflarının 26 Temmuz 2023 tarihinde yerel saat ile 9:00'da Rue Mohamed Triqui Agdal adresinde yer alan Demiryolu Eğitim Merkezinde açılacağı, bu bağlamda söz konusu ihaleye ilişkin bütün dokümanların https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce &refConsultation=716397&orgAcronyme=o8p bağlantısından indirilebileceği ifade edilmiştir. Anılan ihale hakkındaki özet bilgiler ekte yer almaktadırBilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

Devamı...