bize ulaşın
ENGLISH
Proje Aktiviteleri

Çerkezköy AB Projesi

Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

Çerkezköy AB Projesi

1. Başlangıç ve Yol Haritası Çalıştayı: Proje ortakları, proje yol haritasını ve detaylı içerik etkinliklerini tartışmak ve son şeklini vermek üzere Çerkezköy'de yapılacak açılış toplantısında bir araya gelecekler.

 • Proje, temsilci hedef grubuna, nihai yararlanıcılara ve paydaşlara sunulacaktır.
 • Projenin ana temaları uzmanlar ve katılımcılar tarafından tartışılacaktır.
 • Katılımcıların proje ve olaya ilişkin ilk görüş ve tutumları açıklığa kavuşturulacaktır.

2.Odalar ve ÇTSO üyeleri için detaylı bir ihtiyaç analizi güncellenmesi ve yenilenmesi: Odaların arasında ihtiyaç ve beklentilerinin bir analizini yapmak için çevrimiçi bir anket yapılacaktır. Mevcut durum, ihtiyaç ve beklentinin kapsamlı bir analizini güncellemek ve yenilemek için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası için derinlik araştırması yapılacaktır. İhtiyaç analizi raporu olarak nihai bir rapor hazırlanacaktır.

 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin mevcut görüş ve tutumları analiz edilecektir.
 • Sonuçlar Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın mevcut durum, ihtiyaç ve sorunların yanı sıra yeni projeler tasarlama ve hazırlama taleplerinin farkında olmasını sağlayacaktır.

3. Belirlenen Sektörler ve Eşleştirme Etkinliğine İlişkin Ziyaret Heyetleri Kurulması: Eşleştirme etkinliğine hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da farklı sektörleri temsil eden 10 kişi katılacak.

 • Temsilciler ilişki kurmak için bir araya getirilecek.
 • Bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılandırılmış şemsiye altında gerçekleştirilecektir.

4.ÇTSO için Kapasite Geliştirme Faaliyetleri: Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasından 2 personel için Drama Ticaret ve Sanayi Odasında 2 hafta boyunca bir iş gözlemciliği etkinliği düzenlenecek. Kapasite geliştirme için KOBİ'ler için bir yardım masası da kurulacaktır.

 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal kapasitesi gelişecektir.
 • Projenin kurumsal ve politika düzeyinde sürdürülebilirliği güçlendirilecektir.

5. Ortak bir Ağ Toplantısı ve Brüksel'e Çalışma Ziyareti: Çalışma ziyareti, heyetin farklı tipteki organizasyonlardan, platformlardan ve kurumlardan farklı aktörlerle buluşacağı 4 günlük bir etkinlik olacak.

 • Katılımcıların farkındalığı ve bilgisi gelişecektir
 • Brüksel'deki aktörler ve Proje ortaklarının temsilcileri arasında bir iletişim platformu oluşturulacak.

6.Üyeler için Hizmet ve Eğitim Gelişimi: KOBİ Dönüşüm ve Kalkınma Programı, KOBİ'lerin uluslararası odaklı, finansal açıdan güçlü şirketler olmalarını ve sürdürülebilir büyüme elde etmelerini desteklemek için tasarlanmıştır.

 • Katılımcılara, iş ve finans faaliyetlerinin fiili olarak uygulanması konusunda ikinci bir yardım masası hizmeti için kolaylaştırıcılarıyla diyalogu sürdürme seçeneği verilecektir. Bu yardım masası hizmeti ayrıca katılımcılar arasında sürekli ağ kurmayı da destekleyecek ve eğitimler bittikten sonra deneyimleri paylaşmaları ve paylaşmaları için teşvik edilecektir.

7.Kapanış Etkinliği: Proje sonunda 50 kişinin katılımı ile kapanış etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, yaygınlaştırma ve görünürlük faaliyetlerinin bir parçası olacaktır.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Çerkezköy AB Projesi