2 MİLYON TL’LİK DESTEK PROGRAMI ODAMIZDA ANLATILDI

26 Aralık 2022

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı, üyelerimizin katılımıyla Odamız Konferans Salonunda gerçekleşti. KOSGEB’in 2 milyon TL’yi bulan destek programları anlatıldı.

Programa KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, KOBİ Uzman Yardımcısı İsmail Taha Çeykel ve üyelerimiz katıldı. Toplantıda Gelişim Destek Programı 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları anlatıldı. KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması temalı, toplam destek üst limiti dijitalleşme temalı çağrılarda 2 milyon TL, rekabetçiliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olan çağrıda ise 1.5 milyon TL’yi bulduğu ifade edildi..

Toplantıda sunumu gerçekleştiren KOBİ Uzman Yardımcısı İsmail Taha Çeykel, programında amaç ve hedeflerinden bahsetti. Çeykel, “ Amaç ve gerekçe Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.” dedi.

İMALAT SEKTÖRÜ

İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi çağrısı ile ilgili bilgilendirme yapan Çeykel, “İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde imalat hızı ve verimliliklerinde önemli iyileştirmeler sağlayabilmektedir. Sanayide dijital dönüşümün Türkiye’de başarıyla gerçekleştirilmesi, bu konuda yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin varlığına bağlıdır. 2022 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, ‘Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek’tir. Akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin ‘erişilebilir’ hale getirilmesi stratejik müdahale alanı olarak belirlenmiştir. Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ve / veya geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenecek ve bu şekilde; sanayi sektörümüz yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilecektir.” ifadelerini kullandı. Programın destek üst limitinin 2 milyon TL olduğu açıklandı.

kosgeb, kobi, kobigel kobi, çtso, çerkezköy tso

DİJİTAL TEKNOLOJİLER

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması çağrısı ile ilgili Çeykel, “İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirebilmektedir. 2022 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, ‘İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak’tır. İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, ‘Uygun Proje Konuları’ bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.” dedi. Programın destek üst limitinin 2 milyon TL olduğu belirtildi.

REKABET GÜCÜ VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRILMASI

Çeykel, İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması çağrısı ile ilgili ise: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından özellikle sanayi sektöründe gerçekleşecek verimlilik kazanımları sürdürülebilir büyüme açısından başat bir rol üstlenmektedir. On Birinci Kalkınma Planının, üretim ve verimlilik odağı doğrultusunda, İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması suretiyle katma değerli üretim yapısına geçiş Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda, “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” proje teklif çağrısı ile imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Çağrı kapsamında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler “rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konulardan birini içeren proje sunabilecektir.” ifadelerini kullandı. Çeykel ayrıca, programın destek üst limitinin 1 buçuk milyon TL olduğunu aktardı.